• Sever #1
 • Zoom+ Views: 735

  Hợp đồng bị bế tắc, Yu Shinoda mời đối tác qua nhà để thương thảo

  Hợp đồng bị bế tắc, Yu Shinoda mời đối tác qua nhà để thương thảo, lão sư bị ta khoe khoang như vậy đã tâm hoa nộ phóng, phim sec hàn quốc cười nói: “Vậy gọi là cái gì?” Con quạ ta học lưỡi dùng lão Bắc Kinh nhi nhấn mạnh “Không có nhi nội nhi vị” Lý lão sư phì cười một tiếng , “Yo, ngươi còn có trăm nhi kinh nhi đâu? “Lý lão sư cũng học theo” Ta thấy a, tựa như tiểu thái giám trong thanh cung, ta vỗ mông ngựa nói: “Nếu có thể làm tiểu thái giám lý quý phi nương nương, chính là nô tài cả đời làm trâu làm mẹ hầu.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image